Księgowość dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferujemy wykonywanie usług księgowych również dla tych Wspólnot, które potrzebują wsparcia jedynie w tym obszarze.

 

 

 

Zakres obsługi finansowo-księgowej

 

 • prowadzenie księgowości wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie naliczeń miesięcznych opłat na podstawie uchwał wspólnoty oraz obowiązujących cen od dostawców mediów (tj. centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości) oraz ich uaktualnianie,
 • dokonywanie okresowych rozliczeń dot. opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej (zgodnie z podjętymi uchwałami) oraz kosztów zużycia mediów w lokalach – zgodnie z regulaminem uchwalonym przez wspólnotę,
 • przygotowanie projektów planów gospodarczych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty mieszkaniowej,
 • sporządzanie i składanie deklaracji CIT do Urzędu Skarbowego,
 • prowadzenie windykacji należności wobec dłużników zalegających z opłatami (w tym przekazywanie informacji do Zarządu Wspólnoty na temat aktualnego stanu zadłużenia właścicieli lokali, wystawianie wezwań do zapłaty, przygotowywanie dokumentów do kancelarii prawnej w celu złożenia pozwu do sądu),
 • wystawianie rachunków i not w imieniu wspólnoty,
 • bezpieczne przechowywanie dokumentów finansowych wspólnoty mieszkaniowej,
 • umożliwienie wglądu do dokumentów finansowych przez członków wspólnoty
 • windykacja należności z tytułu pożytków i innych dodatkowych przychodów wspólnoty,
 • dokonywanie opłat bieżących należności wspólnoty pod kontrolą Zarządu Wspólnoty,
 • bieżąca ewidencja właścicieli nieruchomości i prowadzenie odrębnych kartotek opłat,
 • udostępnienie indywidualnych e-kartotek