Pomoc w organizowaniu Wspólnot Mieszkaniowych

W ramach współpracy oferujemy pomoc w zakresie czynności formalno-prawnych koniecznych do funkcjonowania nowo powstałej wspólnoty. Dzięki naszemu doradztwu i zaangażowaniu wszystkie procedury będą łatwiejsze i nieskomplikowane.

 

 

 1. Rejestracja Wspólnoty Mieszkaniowej (REGON, NIP).
 2. Założenie konta bankowego dla Wspólnoty.
 3. Inwentaryzacja części wspólnych nieruchomości (m.in. spis pomieszczeń, kluczy, majątku Wspólnoty Mieszkaniowej, urządzeń i materiałów znajdujących się na terenie nieruchomości),
 4. Ubezpieczenie części wspólnej nieruchomości.
 5. Utworzeni regulaminów Wspólnoty Mieszkaniowej
 6. Przygotowywanie i zwołanie zebrań.
 7. Przygotowanie projektów uchwał niezbędnych do podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową.
 8. Ustalanie optymalnej wysokości zaliczek wnoszonych przez właścicieli na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną.
 9. Innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów.

Usługi dodatkowe (nieodpłatne)

 1. Doradztwo prawne świadczone w zakresie przygotowywania umów.
 2. Pomoc w uzyskaniu dotacji lub kredytów bankowych na prace remontowe w nieruchomości.
 3. Przygotowywanie dla kancelarii prawnej dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty wobec dłużników.