Wspólnoty

Ogólne informacje dla Wspólnot i Spółdzielni

Indywidualna strona wspólnoty dostępna jest tylko dla jej mieszkańców.

Zamieszczane są tu informacje i ogłoszenia związane wyłącznie z Państwa nieruchomością, takie jak:

  • ogłoszenia dla członków wspólnoty/spółdzielni
  • dane kontaktowe do zarządu, administratorów, księgowości
  • uchwały i inne dokumenty

Znajda tu Państwo dostęp do e-kartoteki na której można sprawdzić aktualne saldo konta swojego lokalu.

W e-kartotece znajduje się

  • historia dokonanych wpłat oraz należności i okresowych rozliczeń
  • Wyszczególnienie wysokości opłat miesięcznych

Każdy właściciel otrzymuje login i hasło do systemu e-kartoteka na indywidualnym zawiadomieniu

STREFA WSPÓLNOTY

[jk_log_me]

Informacje prawne

Ustawa o własności lokali

Ustawa – Prawo budowlane

Ustawa o gospodarce nieruchomściami

Kodeks cywilny

Obwieszczenie MIiR z dnia 17 lipca 2015

Obwieszczenie RMIiB z dnia 14 listopada 2017