Przeglądy obiektów budowlanych

Oferujemy wykonywanie przeglądów obiektów budowlanych:

·         półroczne,

·         roczne,

·         5-cio letnie. 

Wykonujemy przeglądy techniczne budynków:

·         mieszkalnych,

·         biurowych,

·         przemysłowych

·         i innych.  

Zapewniamy atrakcyjne ceny oraz krótkie terminy realizacji.

 

Okresowe wykonywanie przeglądów technicznych wynika z art. 62 Prawa budowlanego.

Proponujemy Państwu kompleksowe działanie w dziedzinie przeglądów okresowych nieruchomości.

Podczas kontroli sprawdzamy stopień wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, sprawdzamy stan techniczny takich elementów jak elewacje, elementy dachu, piwnice, garaże, pomieszczenia techniczne, klatki schodowe, stan ogólny instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz inne związane z wyżej wymienionymi.

Z kontroli stanu technicznego sporządzane są protokoły. Opisywane są usterki/wady budowlane poszczególnych elementów budynku z odpowiednim przypisaniem dokumentacji fotograficznej. Nasze protokoły charakteryzują się dokładnym opisem wady wraz ze wskazaniem stopnia pilności wykonania prac.

Gotowe protokoły dostarczamy w ciągu kilku dni od dokonania wizji lokalnej wraz z załączoną wersją elektroniczną opracowania.

 

Wszystkie czynności wykonywane są przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.